RADIOXASHOVE

ZONATA ZA MUZIKALNITE VI POZDRAVI


Имате право на един поздрав за всеки 5 минути..
Без цинизми и обиди.
Изчаквайте си реда когато пуснете поздрав и не досаждайте на DJ's с въпроси..

Поръчител(От):


Поздрав(За) :
Песен/Поздрав :